Plzeň – HYDROELEKTRÁRNA PLZEŇSKÝCH MĚSTSKÝCH DOPRAVNÍCH PODNIKŮ

Komentovaná prohlídka vodní elektrárny, která byla zprovozněna v roce 1922 a dopravním podnikům slouží dodnes.

Sraz: Denisovo nábřeží 12 (před Zákaznickým centrem PMDP)