PLZEŇ – HOTEL CENTRAL A BUDOVY SEVERNÍHO PŘEDMĚSTÍ

Blok komentovaných prohlídek vybraných budov v centru města a v lokalitě Severního Předměstí.

Program:

14:00–14:45
Hotel Central, nám. Republiky 33, Plzeň – prohlídka nejvýznamnější realizace poválečné architektury na území středověkého jádra města, jejíž výstavbě podle projektu Jaroslavy Gloserové předcházela demolice cenné historické budovy

15:15–16:00
Areál učňovských škol (SPŠ dopravní Plzeň), Karlovarská 99, Plzeň– prohlídka pozoruhodného hmotově členitého školského komplexu z přelomu 70. a 80. let, navrženého architektem Miloslavem Hrubcem

16:15–17:00
Krajská politická škola (Šafránkův pavilon LF UK), Alej Svobody 31, Plzeň – prohlídka komorního kampusu někdejší Krajské politické školy, který kromě zdařilé hmotové kompozice vynikl vytříbenými interiéry; areál navrhli Miroslav Klein, Jaroslava Gloserová, Miloslav Sýkora a Josef Cimický

17:15–17:30
Tranzitní telefonní ústředna Plzeň-Lochotín, Lidická 20, Plzeň
– zastavení u pozdně modernistické budovy z první poloviny 80. let minulého století, která vznikla na základě projektu Cyrila Mošovského z pražského Spojprojektu Lidická 20, Plzeň

so 1. 10 | 14:00–17:00 | náměstí Republiky 33

Foto kredit: Matěj Hošek

Fotoreport