PLZEŇ – GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA

Prohlídka funkcionalistické budovy architekta Hanuše Zápala z počátku 30. let minulého století. V nedávné době objekt prošel etapovitou rekonstrukcí, která přiblížila jeho vzhled původní podobě. Budova se zároveň rozšířila o přístavbu šaten, výtahu, zázemí a odborné učebny. O obou realizacích promluví jejich autor architekt Radek Dragoun.

ne 1. 10 | 10:00 | Opavská 21

Fotoreport