PLZEŇ – ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ 2

Série pěti komentovaných prohlídek běžně nepřístupných budov s historiky architektury i architekty. Také vznik těchto objektů spadá do některého ze zlomových období našich moderních dějin (případně do jejich osudu tyto dějinné události významně vstoupily).

Sraz: so 29. 9., 14.00, náměstí Míru 10