PLZEŇ – ARCHITEKTURA HROU

Vysoutěžte si materiál a pod vedením Markéty Hossingerové ze spolku Pěstuj prostor postavte stejně zábavné předškolí jako má 21. ZŠ. Pro děti od 7 do 11 let. V prostoru před 21. ZŠ, který sám o sobě vybízí ke hře, bude možné při splnění úkolů získat materiál, který zájemci o navazující výtvarnou dílnu využijí k návrhu svého vlastního zábavného předškolí pro vybranou školu v Plzni.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je Pěstuj prostor.

pá 29. 9. | 15:00 | Slovanská alej 13, prostranství před 21. ZŠ