Písek – Kam se má rozvíjet naše město – za nádraží či do kasáren

Procházka do míst možné budoucnosti Písku s výkladem architektů Petra Leška a Martina Zborníka. Na příkladech z nedávné minulosti jako zástavby V Oudolí, Hradiště, U Václava či dopravního průtahu města se žhavou současností plavmo přes téma řeky, lávkou Dagmar Šimkové, přeneseme do nedaleké budoucnosti, k loukám nad nádražím či možným změnám průmyslových areálů jako třeba vodárny nebo Jitexu a lokality opuštěných kasáren.

Sraz: ne 6. 10., 14.00, Svatoplukova – zadní ulice u kasáren směrem k přemostění k Václavu

Fotoreport