PÍSEK a VODA – Od pramene až k ústí potoka Jiher

Krajina, voda, naše města a vesnice v okolí velkých měst. To jsou témata, která rezonují celou naší zemí. Předivem krajiny jsou vodoteče. Na příkladu potoku Jiher a jeho přítoků, který se cca 8 km proplétá jihočeskou krajinou od Čížové do Písku, otevřeme téma vody a Písku, a to již potřetí v řadě. S tímto místem spojení architekti Petr Lešek z ateliéru Projektil a Martin Zborník z Ateliéru v Kódu a z Píseckého světa vás letos netradičně zvou na 1. cykloprojížďku, která nám umožní seznámit se s taji a krásou míst blízkých, avšak tak zdánlivě vzdálených od Písku. Ne však svým významem. Nechte se zlákat a překvapit, jak zajímavé a objevné to může být téma.

Sraz: so 3. 10., 14.30, Čížová – Vyhlídka u sv. Jakuba

 

Fotoreport