PIEŠŤANY

Umenie je súčasťou architektúry, môže však na seba brať rôzne podoby, ktoré vám predstavíme. Za umenie v architektúre môže byť považovaná fontána v obytnom útvare, ale aj stavba ako taká. V období socializmu bolo umenie v architektúre povinné, vyčíslené dokonca percentom z nákladov stavby. Aj na tieto percentá sa pozrieme.

SRAZ: so 3. 10., 14:00, socha Barlolamača, Kolonádový most

Fotoreport