PAVLOV – ARCHEOPARK PAVLOV

Objekt muzea se skrývá čtyři metry pod povrchem v terénní vlně, v místech, která už archeologové zcela probádali. V místě stavby našli v minulosti badatelé sošku Venuše z Pavlova z mamutoviny. Autoři vycházeli z předpokladu, že případné další archeologické nálezy by byly v hloubce čtyři až pět metrů pod povrchem. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na scenerii Pavlovských vrchů a vodní nádrž Nové Mlýny. Přímo do expozice zakomponovali tvůrci např. naleziště mamutích kostí. Navštivte muzeum s autory projektu, architektonickou kanceláří Radko Květ. Ve spolupráci s partnerem akce CEMEX.

Rezervace se vztahují pouze na dvě komentované prohlídky, jinak je areál přístupný bez omezení.

Sraz: ne 30. 9., 13.00 a 15.00, 23. dubna 264

Fotoreport