Partizánske – Ideálne priemyselné mesto

Koncept Ideálneho priemyselného mesta vznikol ako odpoveď baťovských architektov na jednoduchú otázku: Ako najlepšie stavať naše mestá? Architekti premýšľali nad funkciami, ktoré mesto má, nad službami, ktoré poskytuje a nad tým, aký život človeku vytvorí. Ako vo všetkom, čo firma Baťa podnikla, tak aj v architektúre musela fungovať logika, ktorá prinášala čo najefektívnejšie riešenia. S historičkou architektúry Katarínou Janíčkovou rozoberieme dôležitosť urbanizmu mesta Partizánske a vysvetlíme si jeho veľkú hodnotu.

Zraz: so 3.10., 15:00, Námestie SNP