PARTIZÁNSKE – BAŤA POINT – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

S historičkou architektúry Katarínou Janíčkovou o histórii a architektúre mesta pre deti a mládež všetkých vekových kategórií.
Deti zo základných škôl budú mať osobitné miesto, kde sa budú môcť zapojiť do interaktívnych aktivít a hier, ktoré im priblížia históriu a architektúru Baťa pointu.Týmto podujatím chcú organizátori nielen informovať a vzdelávať, ale aj vzbudiť záujem o architektúru a jej hodnoty medzi mladou generáciou. Baťa point je dôležitou súčasťou dedičstva mesta Partizánske a jeho ochrana a prezentácia sú dôležité pre jeho budúcnosť.

po 2.10. | 8:00 – 20:00 | Červená 15, Partizánske

Spoluorganizuje: Fabrika umenia

Partneri: Mesto Partizánske