PARDUBICE – PROMĚNA AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ – KAPACITA NAPLNĚNA

Komentované prohlídky zrevitalizovaného areálu Automatických mlýnů s architekty, kteří stojí za proměnou místa: Transat architekti (Gočárova galerie), Šépka architekti (Sféra, GAMPA a veřejná prostranství) a Prokš Přikryl architekti (Silo). Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou z prvotin architekta Josefa Gočára. Monumentální mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl Gočár v roce 1909 a v roce 1924 komplex rozšířil o obilné silo. Automatické mlýny byly v provozu nepřetržitě více než 100 let, do roku 2013. Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield proměnou na kulturně-společenskou městskou čtvrť. V první etapě přestavby areálu (2019–2023) se veřejnosti v září 2023 otevírají čtyři budovy a instituce (Gočárova galerie, Sféra a GAMPA, Silo), vstupní park a vnitřní náměstí (piazzeta). Návrhy staveb pocházejí od předních českých architektonických ateliérů: Transat architekti, Šépka architekti a Prokš Přikryl architekti. Supervizorem konceptu a nastavení pravidel přestavby a autorem druhé etapy proměny místa (2023–2025) je Zette ateliér.

Na programu Dne architektury 2023 v Automatických mlýnech se podílí Nadace automatické mlýny, Gočárova galerie, GAMPA/COK a Offcity.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2023 pořádanou Českou komorou architektů.

Předpokládaná doba trvání jedné prohlídky je 1 hodina.

Program:

| 13:00 | Gočárova galerie (architekt Petr Všetečka, kunsthistorik František Václavík a ředitelka Klára Zářecká)
| 14:30 | Sféra / Gampa a veřejná prostranství s architektem Janem Šépkou a Šárkou Zahálkovou za GAMPU)
| 16:00 | Silo a veřejný prostor s architekty Martinem Prokše, Markem Přikrylem, Lukášem Smetanou a Zdeňkem Balíkem

Omezená kapacita 30 osob na prohlídku. Rezervace na každou prohlídku zvlášť prostřednictvím rezervačního systému Grand Openingu na: www.automatickemlyny.eu.

Organizátory této akce jsou Nadace Automatické mlýny: Gočárova galerie, Sféra / Gampa, Silo

so 30. 9. | 13:00 | infocentrum, Automatické mlýny, budova Sila

Foto kredit: BoysPlayNice