PARDUBICE – POZDNÍ OSMDESÁTKY / RANÉ DEVADESÁTKY

Se členy spolku Offcity a jejich hosty – architekty, umělci a historiky po výtvorech konce 80. a počátku 90. let, tedy období přelomu ve vnímání architektury jako součásti veřejného prostoru. V 80. letech byla společnost spíše pasivním konzumentem, projektové ústavy a politická správa pracovaly zcela autonomně na přetváření prostředí města. Počátkem 90. let se objevili soukromí investoři a nově se vzmáhající státní správa i samospráva dostaly do rukou prostředky na nové potřeby a výzvy v oblasti územního rozvoje, infrastruktury a administrativního zázemí úřadů. Začaly vznikat nové ateliéry, hledal se nový výraz architektury v demokratickém prostředí. Klientelistická síť z minulého období však na dlouhá léta ovlivňovala podobu našich měst. S odstupem 30 let se již můžeme na výsledky podívat s nadhledem. Pojďme se tedy projít, zavzpomínat a také hodnotit s autory procházky.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

so 1. 10. | 14:00 | u vstupu do Hotelu Labe, Masarykovo náměstí 2633

Fotoreport