OTROKOVICE – MONTOVANÝ PRAGER

Historička architektury Klára Eliášová představí jednu z raných realizací architekta Karla Pragera z první poloviny padesátých let, prototyp domu s montovaným skeletem v Otrokovicích. Speciální konstrukční systém T16/54, který se opírá o vnitřní montovaný skelet a místo tradičního zdiva ho vyplňují masivní cihlové bloky, vyvinul architekt Karel Janů v roce 1953. Prager ho uplatnil pro otrokovický prototyp. V souladu se státem prosazovaným socialistickým realismem se obrátil k historizujícímu dekoru v podobě monumentálního sloupového řádu, balkonů s ornamentálně proplétaným mřížovím či atiky s balustrádou. Prohlídka vysvětlí, jak byl dům přijat v dobových teoretických textech a přiblíží další vývoj konstrukčních technologií pro obytnou výstavbu ve městě. Naznačí, jaká jsou úskalí památkové péče o architekturu druhé poloviny 20. století.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

Organizátorem této akce je spolek aArchitektura.

so 30. 9. | 14:00 | Mánesova 1095–1098

Fotoreport