OSTRAVA – UMĚNÍ NA UNIVERZITĚ

Prohlídka uměleckých sbírek Univerzitního muzea Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s architektkou Evou Špačkovou. Během procházky po porubském kampusu i některých univerzitních interiérech se návštěvníci seznámí s výtvarným uměním jako plánovanou i nahodilou součástí univerzitní architektury. Jak se lze na umělecká díla dívat a co to je vizuální gramotnost?

út 3. 10. | 17:00 | před hlavním vstupem do budovy rektorátu VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15

Fotoreport