OSTRAVA – SMRŠŤOVÁNÍ: JAK NA MĚSTO DOPADÁ POPULAČNÍ POKLES?

Architekt Jiří Mika provede centrem Ostravy po místech, na kterých se fyzicky projevuje pokračující populační úbytek ve městě a upozorní na průvodní jevy i konkrétní dopady tohoto stavu. V průběhu procházky představí obecný kontext fenoménu známého jako „smršťování měst“ i jeho konkrétní dopady na Ostravu.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

so 1. 10. | 10:00 | autobusová zastávka Jaklovecká, u lávky přes Českobratrskou 

zdroj fotografií: fajnova.cz

Fotoreport