OSTRAVA – NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ OSU

Klastr umění a designu neboli novou budovu Fakulty umění Ostravské univerzity představí zástupci fakulty. První část nového kampusu již slouží studentům i veřejnosti a dochází tak k oživení dříve opomenuté části Ostravy. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout i do interiéru budovy.

Omezená kapacita 25 osob, rezervace na GoOut.

so 30.9. | 14:00 | Nová budova Fakulty umění OSU, Černá louka 3398

Fotoreport