Ostrava – Konverze na sídlišti Šalamouna

Procházka ukáže dvě realizace na sídlišti Šalamouna v Ostravě v podání jejich autora, architekta Radima Václavíka. Dům s pečovatelskou službou Gajdošova je ukázkou soudobého přístupu k sociální architektuře. Přilehlý městský park – původně pásmo hygienické ochrany – představí konverzi nevyužité infrastruktury na městský prostor. Oba projekty v sobě zahrnují aspekt společenské udržitelnosti, byť každý v jiné formě.

Sraz: ne 4. 10., 10.00, Gajdošova 2638, před domovem pro seniory

Fotoreport