OSTRAVA – JAKO SOUMĚSTÍ

Vernisáž výstavy prací studentů ateliéru urbanismu Fakulty architektury ČVUT na téma ostravského souměstí s architekty Jiřím Mikou a Janem Sedlákem. Urbanistickým specifikem Ostravy je jeho charakter souměstí, „polypolis“, čemuž se v letošním roce věnovali studující urbanistického ateliéru Jana Sedláka na FA ČVUT v Praze. Společně vytvořili projekt pokrývající většinu plochy města. Zájemci budou mít možnost si studentské návrhy v Ostravě pro Ostravu prohlédnout i s krátkým představením samotnými autory. Součástí bude rovněž výstava obdobného projektu zpracovaného před 7 lety předchůdci dnešních studujících stejného ateliéru, návštěvníci si tak budou moct prohlédnout množství přístupů i proměnu pohledů studentů v průběhu let.

Zrekonstruovaná budova bývalých jatek, nynější Galerie Plato, byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2023 pořádanou Českou komorou architektů.

čt 5. 10. | 17:30 | Bauhaus, Galerie Plato, Janáčkova 3139/22

Fotoreport