Ostrava – Etická architektura a město

Komu je město určeno, jaká jsou jeho úskalí a kdo za něj nese zodpovědnost? Těmito otázkami se budeme zabývat během procházky s architektkami etik.estetik Laurou Doležalovou a Markétou Káňovou, kdy se společně zamyslíme nad městem z hlediska sociálního, morálního a environmentálního.

Sraz: so 3. 10., 13.00, travnatá plocha mezi ulicemi 28. října, Jantarovou a Těžařskou

Fotoreport