OPAVA – VÝTVARNÍCI ZUŠ OŽIVUJÍ MĚSTO

Jakými malými zásahy se da zlepšit život v centru města? Provázejí studenti ZUŠ Opava, kteří absolvovali týdenní workshop v rámci projektu Výtvarníci ZUŠ oživují město. Cílem projektu bylo vytvořit sérií menších architektonicko-uměleckých vstupů do veřejného prostoru a oživit všední městskou krajinu. Zlepšit a zpestřit život Opavanů a pomocí nevšedního městského mobiliáře a dalších prvků vytvořit novou kvalitu. Lze očekávat práci se dřevem, textilií, kovem a lanem. Městem po realizovaných i nerealizovaných projektech.

Sraz: ne 3. 10., 16:00, Ptačí vrch

Fotoreport