OPAVA – MĚSTSKÁ SPOŘITELNA – KAPACITA NAPLNĚNA

Opulentním dílem Carla Kerna plným mramoru a sochařské výzdoby, jednou z nejreprezentativnějších budov ve městě s historičkou Danou Kouřilovou. Na náměstí Františka Josefa vyrostla v roce 1902 reprezentativní budova bankovní instituce, která ještě stále slouží svému účelu. Původní návrh architekta Friedricha Ohmanna přepracoval opavský architekt Carl Kern. Prosperita a kapitál se dávají na odiv na bohatě zdobené fasádě v severoněmeckém neorenesančním stylu i uvnitř v podobě mramoru, sochařské výzdoby a fresek s alegorickými výjevy běžného života a technického pokroku.

Omezená kapacita 20 osob, rezervace na GoOut.

Organizátorem této akce je Spolek architektury města (SAM).

po 2. 10. | 17:00 | náměstí Republiky 425/15

Fotoreport