OPAVA – KOSTEL SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER (DŮM UMĚNÍ)

Kdysi rozsáhlý komplex kláštera dnes slouží galerijním účelům. Jaká byla cesta od církevního objektu přes školní budovu až po galerijní objekt přiblíží historička Petra Kaniová a autoři poslední přestavby architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička. Hrubá stavba klášterního kostela byla dokončena ještě před jeho vysvěcením v roce 1336, čímž se řadí k jedné z nejstarších památek Opavy. Kostel i klášter přestal sloužit svým církevním účelům na konci 18. století, ale i přes řadu přestaveb a rekonstrukcí můžeme dodnes nahlédnout například do klášterního refektáře (jídelny), rajského dvora a ambitu (ochozu). Torzo stavby přežilo válečnou destrukci města a v 60. a 70. letech bylo přestavěno na Dům umění. Poslední přestavba proběhla mezi lety 2008–2011, kdy byly doplněny novodobé zásahy – vstupní foyer, výstavní hala, hygienické a provozní zázemí, výtah a restaurace.

Omezená kapacita 30 osob, rezervace na GoOut.

Organizátorem této akce je Spolek architektury města (SAM).

so 30. 9. | 13:00 | Solná 417/8

Fotoreport