OPAVA – HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA A MÜLLERŮV DŮM

Dvě budovy Slezského zemského muzea, každá úplně jiná, s historikem a vedoucím areálu muzejních budov Michalem Valečkem a architektem Tomášem Bindrem, spoluautorem rekonstrukce Müllerova domu. Jedna honosná a reprezentativní, postavená záhy po založení muzea architekty a sochaři z Vídně, druhá skromnější, sloužící původně jako dům pro správce opavského zámku s číslem popisným 1. Dnes jsou vzájemně propojené, obě jsou součástí jednoho celku.

ne 2. 10. | 14:00 | Komenského 419/10 

zdroj fotografie: szm.cz

 

Fotoreport