OLOMOUC – TELEGRAPH

Prázdná budova před rekonstrukcí v prosté zástavbě blízko nádraží. Jak se proměnila? Co nabízí dnes? Prohlídka s architekty z Ječmen studia. Je 0 a je ∞. Mezi tím je Telegraph. Komentované prohlídky s architekty interiéry až na horní terasu. Přiblíží jejich původní plány, výstavbu samotnou a její konečnou podobu. Každé patro má jinou barvu a jiný příběh.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2022 pořádanou Českou komorou architektů. 

Předpokládaná doba trvání akce 60–90 min.

so 1. 10. | 17:00 | Jungmannova 3

GPS: 49°35’26.6″N 17°16’34.6″E