OLOMOUC – ARTÉKA JAKO BADATELSKÝ FENOMÉN

Výstava ročníkových prací studentů Ateliéru Ústavu experimentální tvorby Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se zabývali možnostmi a limity vzniku Artéky pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Sdílené pracoviště historiků umění, restaurátorů, optiků, fyziků a chemiků je v České republice zatím velkou novinkou, jak po architektonické, tak po provozní stránce. Práce měly za úkol prověřit umístění v prolukách historického centra nebo jeho okolí a najít optimum mezi lokalitami, z nichž každá má jiné prostorové a kapacitní možnosti a jiné architektonické souvislosti v kontextu města.

SRAZ: pá 29. 9., 18.00, vernisáž

pá 6. 10., 17.00, veřejná debata a kolokvium

Galerie XY, Dolní náměstí 42