NYMBURK V ZAJETÍ ŽELEZNICE

Po vyhlídce ze silničního nadjezdu na nymburské nádraží a opravny přes bývalou dělnickou kolonii s připomenutím její původní podoby a nastíněním současných výzev. Diskuse o zásadním vlivu železnice na novodobý rozvoj Nymburka a jeho urbanismus, o současném stavu nádraží a prostranství před ním. Vlakem do stanice Nymburk město se závěrečnou prohlídkou krematoria a obřadní síně s architektem Janem Ritterem ml., restaurátorem Josefem Červinkou a historikem umění Janem Červinkou.

SRAZ: so 5. 10., 13:00, na silničním nadjezdu přes železniční trať

Fotoreport