NYMBURK – POLABÍ NAVĚKY

Stabilní tok změn od černozemní stepi k suburbánním hyperměstům. Přírodovědec a biolog Jiří Sádlo z Botanického ústavu Akademie věd ukáže vývoj místní krajiny za posledních 12 000 let a zejména za posledních 50 let. Dlouhodobě se věnuje tématům jako postkulturní krajina a městská příroda. Na první pohled se může zdát, že vývoj současné krajiny je spíše dramatický až likvidační. Při detailním zkoumání zjistíme, že tato problematika přináší i novou stabilitu, i když je to paradoxní.
Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

út 3. 10. | 17:30 | Městská knihovna, Palackého třída 1749

Fotoreport