NYMBURK – PO STOPÁCH INDUSTRIÁLNÍCH, ŠUMNÝCH A TÉMĚŘ ZMIZELÝCH

Od zbořeného cukrovaru přes hydroelektrárnu, gymnázium a Löwitovu vilu ke krematoriu a exteriérové výstavě o Bedřichu Feuersteinovi s architektem Janem Ritterem ml., restaurátorem Josefem Červinkou a historikem umění Janem Červinkou. Diskuse o novodobém rozvoji města, současné výstavbě bez urbanistické koncepce, výzkumu průmyslového dědictví, fenoménu komínů a problematice restaurování moderní architektury.

SRAZ: so 29. 9., 13:00, křižovatka ulic Hrabalova a Poděbradská, u bývalé brány zbořeného cukrovaru

Fotoreport