NOVÝ BOR – LASVIT

Komentovaná prohlídka sídlem společnosti Lasvit od architektů ov-a s průvodcem Adamem Baštou. O návrh obnovy a doplnění areálu s novými budovami sklářské firmy se postarali architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Realizace dokončená v roce 2019 sjednocuje celý blok do harmonické kompozice – dva stávají památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové a přizpůsobují se místním proporcím. Tvar nového domu je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Spojením již stávajících a nově vzniklých budov vznikl dvůr pro práci i odpočinek. Interiér poskytuje velké množství úložného prostoru a skleněné elementy prostupují celou stavbou. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem a vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu, textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice. Zadní část pozemku skrývá kolmo umístěný třípodlažní černý dům s otevřeným krovem, který má střechu i plášť z cementových šablon.

Omezená kapacita 30 osob, rezervace na GoOut.

Organizátorem této akce je společnost Lasvit.

pá 6. 10. | 13: 00, 14:00 | Palackého náměstí 170