NITRA – OBJAV KONŠTRUKCIE!

S architektom Martinom Dulíkom a architektkou Lenkou Kompasovou o konštrukciách, ktoré treba objaviť, či o význame konštrukcií v architektúre všeobecne.

Významom slova “konštrukcia” môže byť stavba výrazne poukazujúca na svoje prvky nosného charakteru, no môže mať i množstvo iných významov. Výber prednášok priblíži konštrukcie v architektúre ako sústavu prvkov v procese navrhovania – od myšlienky po realizáciu. Konštrukcie odteraz znamenajú aj dobrú myšlienku, no vzápätí je možné naraziť aj na mnoho prekážok pri realizácii. Autori príkladov dobrej praxe v postupnostiach predstavia 1 realizáciu dopodrobna. Zasvätia tak účastníkov do sveta nápadov, výberu cesty navrhovania, nástrojov až po výber spolupracovníkov.

so 30.9. | 17:00 – 18:30 | Štefánikova trieda 52, Nitra

Spoluorganizuje: ZAN – Združenie architektov Nitry

Partneri: Mesto Nitra

Fotoreport