NÁCHOD – MANCHESTER VÝCHODU, NÁCHOD ZÍTŘKA?

Vernisáž výstavy projektů studentů Fakulty architektury ČVUT z ateliéru Amblerová–Hanzlíková a ateliéru Redčenkov–Danda pro město Náchod.

Na přelomu 19. a 20. století Náchod získal přívlastek „Manchester východu“, díky prudkému rozvoji textilního průmyslu a radikálním infrastrukturním stavbám. Pojďte se s námi podívat na „druhou manchersterskou vlnu“, která přichází v 2.pol. 21 století se studenty Fakulty architektury ČVUT. Jaké jsou jejich vize? Jak si přestavují soudobí rozvoj města?

Téma propojeného města studenti rozvíjí v několika měřítcích od urbanismu, přes soubory staveb, návrhy jednotlivých staveb, až po detail veřejného prostoru. Nový železniční viadukt nabízí multifunkční hybridní strukturu, kde se v horizontálním vrstvení střídají důležité městotvorné funkce.

Městu nechybí labyrint a bludiště na úpatí zámeckého parku. Karlovo náměstí se proměnilo svou strukturou ve „středověké soudobé město“ plné soukromých živnostníků s domy typu Chebského Kreclu/Špalíčku.

Historické jádro, a především Masarykovo náměstí nabízí ucelené a kompaktní veřejné prostranství, jako reprezentativní prostor města.

Východiskem urbanistických úloh jsou témata zkomplaktnění města, zčitelnění a hierarchizace veřejných prostranství, přirozená diverzita a hustota ve vazbě na kontext.

Studenti děkují městu Náchod za jeho inspirativní příběhy.

ne 1. 10. | 17:00 | přednáškový sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka, Masarykovo náměstí 74

Fotoreport