NÁCHOD – MINULOST A BUDOUCNOST TRANSFORMACÍ VÝSTAVNÍCH SÍNÍ

Galerie výtvarného umění v Náchodě otevírá veřejnosti své vnitřní prostory, které se stanou tématem přednášky a panelové diskuze. Návštěvníci budou seznámeni s proměnami podoby bývalé zámecké jízdárny formou přednášky o architektuře vnitřní přestavby budovy z roku 1983, jež byla provedena architektem Josefem Wagnerem, ke shlédnutí budou vystaveny modely i plány. Důležitou součástí akce bude panelová diskuze s odborníky a architekty o udržitelnosti, funkčnosti, estetických hodnotách a možnostech transformací výstavních síní. Podrobnější informace najdete na www.gvun.cz

Předpokládaná doba trvání akce 90 min.

st 5. 10. | 17:00 | Galerie výtvarného umění 

zdroj fotografií: Archiv Galerie výtvarného umění v Náchodě