Most – Krajina v tísni

Krajina jako jedna z největších výzev budoucího rozvoje města Mostu. V modernistickém městě jednak krajina vnitřní, v hnědouhelném revíru procházejícím rekultivací také krajina vnější. Den architektury v Mostě zahajujeme filmovou projekcí, která se zabývá problematikou vodního režimu a upozorní na nezdravý stav české krajiny.

Sraz: st 2. 10., 19.00, The Most Café, Radniční 1/2

Fotoreport