Most – Děti budí město

Architektonický workshop pro děti, který je tematicky zacílen na veřejný prostor viděný skrze optiku jeho nejmladších uživatelů. Jeho druhý ročník je tentokráte zaměřen na prostor 1.náměstí. Učitelé ZUŠ Moskevská v Mostě se budou snažit skrze výtvarné aktivity probudit veřejný prostor náměstí a s dětmi najít a poukázat na potenciál tohoto problematického veřejného prostoru. Centrum města se tak během komponovaného odpoledne stane dějištěm výtvarných dílen. Přijďte se zapojit!

Sraz: čt 27. 9., 15.00, 1. náměstí