MIKULOV – POJĎ SI HRÁT NA ARCHITEKTA!

Tvořivý workshop o architektuře pro děti s lektory z Artschool.  Dáváme dětem hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme. Je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Program rozvíjí kreativitu, schopnost vlastního úsudku a myšlení. Naše města fungují jako ucelený organizmus, je ale potřeba se o ně starat a udržovat je v dobré kondici. Každý dům, ulice i park mají svůj potenciál, který lze rozvíjet. To není prací pouze architektů, ale je to v silách každého z nás. Formou her, tvoření a dalších aktivit budeme na modelu utopického města objevovat možnosti a limity měst skutečných. Využijeme řadu zajímavých materiálů, kterými lze vytvořit rozličné konstrukční principy a povrchy. To vše s ohledem na recyklovatelnost a ekologii. Cílem workshopu není vyřešit problémy současného města, ale povšimnout si jeho nevyužitých možností.

Workshop pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Omezená kapacita 30 dětí, rezervace na GoOut.cz.

ne 2. 10. | 14:00 | Městská knihovna Mikulov – Brněnská 337/15, 692 01 Mikulov

Fotoreport