MIKULOV – KAPLE SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

S Klubem architektury Mikulov do kaple svatého Šebestiána, Rocha a Karla Boromejského, dominanty areálu křížové cesty na Svatém kopečku. Jedná se o centrální stavbu na půdorysu řeckého kříže s jednou z nejstarších pravých kupolí na Moravě z roku 1623. Okomentujeme architekturu chrámu, provedeme Vás křížovou cestou, upozorníme na historické souvislosti a koncepci komponované krajiny, vysvětlíme aktuálně probíhající práce na obnově areálu a dáme Vám možnost se na ní spolupodílet, a přispět tak k záchraně a zachování této cenné architektonické památky pro budoucí generace.

Organizátorem této akce je Klub architektury Mikulov.

st 4. 10. | 18:00 | před kaplí svatého Šebastiána na Svatém kopečku