MIKULOV – IVAR OTRUBA: ZAHRADNÍ KOMPLEX

O projektu inovativního krajinářského architekta Ivara Otruby z let 1999–2015 s krajináři architekty Petrem Veličkou a Tomášem Popelínským. Monumentální architektura mikulovského zámku je doprovázena rozsáhlým zahradním komplexem. Reprezentativní vstup tvoří čestný dvůr, na který navazuje hospodářský prostor – tzv. Oslí dvůr – a především hlavní parter. Ten je evokací ducha barokní zahrady s květinovými broderiemi a reminiscencí oranžerie. Na západním svahu zámeckého kopce byla založena botanická zahrada s ukázkami místní i okrasné flory a terasové zahrady věnované konkrétním druhům rostlin – např. zahrada sasanek, plaménků nebo ibišků. Obnovená barokní zahrada je návštěvníkům otevřena od roku 2015. Otruba vycházel z dokumentů zjištěných v archivu a z historických skic, posléze nechal vykácet přestárlé a přerostlé dřeviny a obnovil původní trasy, díky čemu komplex ožil.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

ne 1. 10. |14:00 | sraz u hlavní brány do zahrady směrem od Náměstí

Fotoreport