Mikulov – Architektura a veřejný prostor – zrušeno

Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla akce s více mluvčími zrušena.

Rozvoj a podpora génia loci mikulovského regionu v kontextu kvalitní soudobé architektury. Panelová diskuze navazující na architektonickou procházku s hosty z architektonického ateliéru Kuba&Pilař architekti a moderací architekta Ivo Hrdličky.

Sraz: so 3. 10., 16.00, Galerie Závodný, Husova 334/3