MIKULČICE – VÝZKUMNÁ ZÁKLADNA

Objekt vznikl na základě úzké spolupráce architektů s archeology. Hlavním autorem stavby je architekt Petr Pelčák z brněnské kanceláře Pelčák a Partner Architekti. Výzkumná základna Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno leží přibližně jeden kilometr od akropole velkomoravského hradiště Mikulčice-Valy. Objekt byl zprovozněn v roce 2014 jako náhrada za „starou“ základnu situovanou na akropoli hradiště. Zaujímá strategické místo při vstupu do památkového areálu NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích. Stavba zahrnuje všechny funkce potřebné pro moderní archeologické pracoviště včetně specializovaných laboratoří. Slouží jako vědecké centrum mezinárodního dosahu a současně jako kulturní a edukativní místo v mikulčické archeologické krajině.

Dvoupodlažní budova se třemi hřebeny shedových střech je vybavena dvěma atrii: podélným úzkým vnitřním a širším vstupním. Podobně jako se čtvrti města setkávají na hlavním náměstí, stýkají se jednotlivá křídla (čtvrtě) archeologické základny v jejím veřejném prostoru, ve vstupní hale, která je také jednací místností i konferenčním (a koncertním) sálem. V jednom křídle se dokumentuje, v jiném se bádá, v dalším bydlí, čtvrté křídlo je administrativně-správní. V patře jsou umístěny rozsáhlé studijní depozitáře a ubytovny pro sezónní pracovníky a hosty. K nejpůsobivějším prvkům budovy patří do výšky otevřené prostory knihovny a haly, „nůžkové“ schodiště s balkonem, úzké atrium „středomořského“ rázu, a panoramatické průhledy do krajiny.

Omezená kapacita, nutná rezervace.

Děkujeme spolupořadateli Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Brno.

Sraz: so 2. 10., 10:00 a 11:00, Mikulčice 736