MĚLNÍK – VÝVOJ HISTORICKÉHO JÁDRA

Historickým jádrem města se zaměřením na urbanistickou strukturu a veřejná prostranství s městským architektem Martinem Řehákem.

Procházka od Vyhlídky přes náměstí Míru k Masarykovu kulturnímu domu. Předpokládaná doba trvání akce 90 min.

so 1. 10. | 14:00 | křížení ulic Svatováclavská a Na Vyhlídce