MĚLNÍK – SKVOST FUNKCIONALISTICKÉHO PURISMU: MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM

Masarykův kulturní dům (1936) ve stylu funkcionalistického purismu disponuje vedle celkového čistého tvarového řešení kvalitními, dobově příznačnými materiály. Komentovaná prohlídka s přednáškou památkářky Mirky Lacinové přiblíží architektonické kvality budovy, poukáže na dobové souvislosti vedoucí k jejímu vzniku a zmapuje historický vývoj.

SRAZ: ne 2. 10., 15.00, U Sadů 323

Aktuální informace o akci na facebooku