MĚLNÍK – PŠOVKA: HISTORIE A SOUČASNOST

Historie městské části Pšovka a její budoucí vývoj s městským architektem Martinem Řehákem. Městská část Pšovka je nejdéle osídlenou částí města a blízkého okolí. Nachází se zde mnoho staletí staré kulturní památky, některé v nedávné době opravené a znovuoživené. Procházka touto lokalitou přiblíží osudy budov a veřejných prostor a současně nastíní i budoucí rozvoj této kdysi samostatné vsi.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

Organizátorem této akce je město Mělník.

so 30. 9. | 13:30 | ulice Čertovská, u sochy sv. Jana Nepomuckého v parčíku