Mělník – okrouhlík, záduší, rybáře – život pod městem

Připomínka původního života městských osad s architektem města Martinem Řehákem. V době před druhou světovou válkou byla ulice Zádušní hlavní dopravní tepnou do města směrem od České Lípy. Tato cesta se těsně před branami rozdělovala a směřovala také úvozovou cestou dolů k Labi. Tak bylo propojeno labské nábřeží s dnešními čtvrtěmi Okrouhlík a Podolí. Procházka oživí tuto zapomenutou trasu se všemi změnami, které vytvořily její současnou podobu.

Sraz: ne 6. 10., 14.00, křižovatka ulic Okrouhlík a Legionářů

Fotoreport