MĚLNÍK – JAK RENOVOVAT (NEJEN) PRVOREPUBLIKOVÉ DOMY?

Diskuze se zástupci Národního památkového ústavu zaměřená na problematiku oprav tzv. tvrdých probarvených omítek (s větším podílem cementové složky ve hmotě), zateplování fasád, výměny oken, dveří apod. Cílem diskuze je rozšířit povědomí o alternativách k postupům, jež jsou v současnosti v masovém měřítku prosazovány.

SRAZ: ne 2. 10., 17.30, U Sadů 323

Aktuální informace o akci na facebooku