MĚLNÍK – HISTORIE A SOUČASNOST MĚLNICKÉHO OPEVNĚNÍ

Se zánikem potřeby opevňovat města vyvstala otázka, jak naložit s městským opevněním a prostorem, který do té doby zaujímalo. Jak Mělník v minulosti tuto otázku řešil a jakou budoucnost mají mělnické hradby a prostor kolem nich, napoví komentovaná procházka se členy spolku Mělník debatuje.

SRAZ: ne 4. 10., 13:30, náměstí Karla IV. 3359, prostor mezi obchodními domy

Akce na facebooku