MARTIN – ARCHQUIZ – DA_MT_2023

Počas kvízového špeciálu – o architektúre – sa v piatich kolách otázok účastníci hravou formou dozvedia zaujímavosti z oblasti architektúry a urbanizmu.
Témy pokrývajúce miestne architektonické špecifiká a históriu, celosvetové trendy, základný slovník architekta či príklady dobrej praxe. Účastníci sa hravou formou dozvedia zaujímavosti z oblasti architektúry, urbanizmu a získajú tak nové podnety k tomu, ako vnímať kvality verejného priestoru a kvalitnú architektúru. V malých 2- až 5-členných tímoch účastníci súťažia o vecné ceny, ako inak, spojené s architektúrou a urbanizmom.

Maximálna kapacita 20 ľudí, potrebná rezervácia cez GoOut, link bude k dispozícii od polovice septembra.

st 04.10. | 18:00 – 21.00 | Barmuzeum, Malá hora 2, 036 01 Martin, / alt. KESTA bistro, Ul. 29. augusta 645, 036 01 Martin