MARKVARTICE U SOBOTKY – VODOJEM S VÝHLEDEM NA HRAD

Za veřejně přístupnou novostavbou vodojemu s výhledem na hrad Trosky s jedním z jeho autorů, architektem Zdeňkem Balíkem. Betonová a nevšední monolitická stavba je zapuštěna do terénu, kombinuje vodní nádrž a místo k odpočinku s posezením a výhledem na hradní zříceninu. Objekt nového tvaru překrytý zemním valem je koncipován jako návrší na kraji pole, svým tvarem a unikátností láká návštěvníka a odkrývá nový pohled na okolní krajinu.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2023 pořádanou Českou komorou architektů.

Předpokládaná doba trvání méně než 1 hodina.

po 2. 10. | 14:00 | Vodojem Markvartice u Soboty