MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – NENÁPADNÝ PRŮVODCE: ÚŠOVICKÝ POTOK A JEHO STAVBY

S architekty Zuzanou Stejskalovou a Petrem Tejem podél Úšovického potoka, který se vine velkou částí centra města a během své cesty určuje charakter jednotlivých míst. Mariánské Lázně se utvářely hlavně v průběhu 19. století díky finanční podpoře tepelského kláštera a přičinění zahradníka Václava Skalníka, architekta Jiřího Fischera a stavitele Antona Thurnera. Tématem exkurze nebude pouze připomenutí role historické architektury zmíněného rozkvětu města, ale rub a líc, mezi kterým město a jeho krajina po celou dobu existují. Rubem lze myslet nehostinné bažiny a prameny, na kterých byl vystavěn líc – krásné klasicistní a empírové domy, altány, pavilony či slavné kolonády. Mezi oběma těmito zdánlivými protipóly existuje od nepaměti malý potok, který se stane hlavním průvodcem procházky.

Hostem architektky Zuzany Stejskalové, kurátorky probíhajícího projektu Salon Marienbad a místní site-manažerky UNESCO, bude známý český architekt a statik Petr Tej. Podobně jako v předchozích exkurzích, kdy byla například připomenuta bohatá geologická minulost Mariánských Lázní nejen v kontextu lázeňství, budeme vnímat veřejný prostor města očima odborníka, který dávno překročil svoji původní profesi. Architekt Petr Tej, mimo jiné autor nového pražského mostu v Karlíně (2023), dlouhodobě spolupracuje s významnými českými umělci jako je sochař Jan Hendrych a v lázních panny Marie popíše z mnoha úhlů pohledu roli vodoteče – nenápadného Úšovického potoka. Ten se z běžného potoka pramenícího v Slavkovském lese mění v cennou přírodní osu města nejen v sadech Václava Skalníka či u pavilonu Ferdinandova pramene. Historicky na něm byly vybudovány nejen mosty a lávky, ale i další inženýrské stavby které dnes jsou i nejsou aktuální. Každému přístupná procházka se tak možná překlene do ideové revize role obyvatele lázeňského města ve vztahu k přírodnímu dědictví centra lázní.

Vykoupení z pomsty je most, přes nějž přechází člověk, a to směrem k vůli, která požaduje věčný návrat téhož. Přechází přes most a začíná se vztahovat k prabytí jsoucna, z něhož pramení i jeho bytnost.

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und
Keinen (1883–1885), in: Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bänden, IV, München, 1999.

Organizátorem této akce je Marienbad Film z.s.

so 30. 9. | 15:00 | u Pavilonu Lesního pramene

Fotoreport