Lučenec – Pamäť mesta

Prechádzka sprevádza najvýznamnejšími historickými udalosťami a míľnikmi v rozvoji mesta. Od najstarších dochovaných pamiatok historického jadra mesta, cez bohatú a ozdobnú secesiu, po strohý a účelný funkcionalizmus. Franz Wieser, Edmund Lechner, Leopold Baumhorn, Milan Michal Harminc, Oskar Winkler a ďalší. Najmä vďaka nim má dnes mesto svoj charakter, krásu a prostredníctvom príbehov obyvateľov, ale i návštevníkov, spomienky. Sú krásne? Sú bolestné? Spoznáme spoločne na prechádzke po pamäti mesta, ktorou vás prevedie kunsthistorička Andrea Moravčíková a architekt Ivan Siláči.

Zraz: so 3.10., 10:00, Námestie Kubínyiho 1